Aprovacions eòliques i solars en terrenys federals — Trump, 8 anys; Obama 15

L'administració de Trump va aprovar aproximadament la meitat de projectes eòlics i solars que l'administració d'Obama tenia en el mateix moment del seu primer mandat.